Hugging av båter

Hugging Av Båter

Hugging av båter

Båtvrak er avfall i henhold til Forurensingsloven §27, det fremkommer tydelig fra Miljødirektoratet. Beaching av vrak ikke er tillatt i Norge, dvs at skip ikke kan hugges, deles eller håndteres uten eksplisitt tillatelse. Dette gjelder også de fartøy som ikke er oppfattet av Skipsgjenvinningsforordningen, dvs skipene som er under 500 tonn.

Anlegg må ha tillatelse for å hugge og gjenvinne skip uavhengig av størrelse

Man må også ha tillatelse for å gjenvinne (hugge) skip som ikke omfattes av skipsgjennvinningsforskriften. Når et skip  skal gjenvinnes, er skipet å anse som avfall i henhold til definisjonen av forurensingsloven §27. 

Utklipp fra Miljødirektoratet (MDIR). Gjennomgang av plikter og rettigheter for skip i alle størrelser.

Miljødirektoratet (MDIR) gir tydelige retningslinjer:

  1. Anlegg må ha tillatelse for å hugge og gjenvinne skip uavhengig av størrelse.
  2. Vrak må fraktes til lovlig avfallsanlegg med eksplisitt tillatelse fra forurensningsmyndigheten til avfallsbehandling av skip.
  3. Den som driver mellomlager eller anlegg for behandling av avfall som kan medføre forurensning eller virke skjemmende, deriblant skip, må ha tillatelse etter reglene i forurensningsloven kapittel 3 (forurensningsloven §29 om avfallsanlegg).
  4. Et skipsverft uten en eksplisitt tillatelse til hugging/gjenvinning av skip har ikke lov til å motta skip som skal hugges.
  5. Den som overleverer et skip til gjenvinning (rederen eller kommunen hvis det er eierløst), må i alle tilfeller gi anlegget som skal gjenvinne skipet oversikt over farlig avfall og farlig stoff på skipet, slik at behandlingen kan skje på en forsvarlig måte.
  6. Alle anlegg som skal hugge og gjenvinne fritidsbåter med motor skal ha godkjennelse av Statsforvalteren og Miljødirektoratet ihht forskriften for kasserte fritidsbåter. Det er ikke tillatt å levere fritidsbåter med motor til andre enn disse godkjente anleggene.
  7. Det er Miljødirektoratet, Sjøfartsdirektoratet eller Statsforvalteren som er myndighet avhengig av anlegg og størrelse. Kommunene er uansett ikke myndighet for hugging av båter. Oversikt over godkjente anlegg for skipsgjenvinning (pr 10.03.2022).
VirksomhetSektorType virksomhetFylkeKommuneTillatelserKontroller
Af offshore decom miljobase vatsLanbasertSkipsgjenvinningRogalandVindafjordTillatelse2020, 2017
Aker solutions as, lokasjon Stord (Demolering)LanbasertSkipsgjenvinningVestlandStordTillatelse2020, 2020
Arise Dynamic rig supplyLanbasertSkipsgjenvinningVestlandGulenTillatelse 
Green yard feda opphugging av skip og riggLanbasertSkipsgjenvinningAgderKvinesdalTillatelse2021, 2019
Ibestad skipshugging og sanering asLanbasertSkipsgjenvinningTroms og FinnmarkIbestadTillatelse 
Lurelandet offshore asLanbasertSkipsgjenvinningVestlandFjalerTillatelse2017, 2016
Norscrap west fragmenterings-anleggLanbasertSkipsgjenvinningVestlandAskøyTillatelse2021, 2021
Stena recycling decom asLanbasertSkipsgjenvinningRogalandRandabergTillatelse 

Oversikt over godkjente anlegg for Skipsgjenvinning: (pr. mars 2022)

Virksomhet

Innsikt