Regelverk for båtvrak

Vedlagt følger oversikt over med lover som kan ha anvendelse på båtvrak. Alle reguleringene kan...

Kostnader ved fjerning av båtvrak

Et båtvrak skal håndteres så det ikke skaper forurensing, jfr. Forurensningsloven. Båtvrak inneholder mange ulike...

Myndighetsutøvere og andre sentrale organer

I det følgende er det beskrevet hvilke organer som har ansvar for de ulike områdene....

Kart og registrering av båter og vrak

Kartlegge båtvrak Dette er viktig for å få oversikt over omfanget av båtvrak i Norge....

Hugging av båter

Hugging av båter Båtvrak er avfall i henhold til Forurensingsloven §27, det fremkommer tydelig fra...

Fakta og begreper

Fritidsbåter i Norge Nedenfor er en skjematisk oppstilling over fritidsbåter i Norge. Det tatt utgangspunkt...