Båtvrak og juss

Vrakede fritidsbåter utgjør en betydelig forurensningskilde for plast og mikroplast. Det er mellom 800.000 og 1 million fritidsbåter i Norge og det anslått at mellom 5.000 og 30.000 fritidsbåter utrangeres hvert år.

Gjennomsnittsvekten på båtvrak innhentet de siste 3 årene er 1,200 kg. Når det utrangeres 5.000 båter årlig utgjør dette totalt 6.000.000 kg båtvrak (6.000 tonn) hvor ~85% av dette er plast som blir til forsøpling og til slutt løses opp til mikro-og nanoplast om dette blir liggende i naturen.

Skala Båtvrak

~85% av vekten fra båtene er plast!

Plast fra båtvrakene blir til forsøpling som til slutt løses opp til mikro-og nanoplast

Ocean Plastic

Det finnes båtvrak over hele Norge, både i saltvann og ferskvann, i kratt, kjerr, bak låver, på opplagsplasser og brygger. Mange av båtvrakene er eierløse og forlatte. Det er også båtvrak hvor eieren er kjent, men eieren har ikke mulighet for selv å levere vrak til gjenvinning eller destruksjon.

Bare i Oslofjorden ble det i 2021 hentet inn over 800 tonn utrangerte fritidsbåter som utgjør en betydelig risiko for forurensing av fjorden. Handelens Miljøfond har bevilget støtte til prosjektet Båtvrak-Norge for gratis innhenting av båtvrak.
Det er hentet opp 3155 stk båtvrak med tonnasje 3,582 tonn etter 1,5 år med nasjonale tiltak.

Handelens Miljøfond 2

Det har ikke tidligere vært gjennomført nasjonale prosjekter for gratis innhenting av båtvrak. For å kunne gjennomføre prosjektet er det behov for å klargjøre det formelle grunnlaget for eierløse båter.

Dette har vi kalt «Båtvrak og juss». Mange kommuner og andre aktører er i tvil om hvordan eierløse fritids båtvrak skal håndteres. Det har vært ulik praksis og det er utrygghet knyttet tilden formelle håndteringen. Dette avsnittet beskriver de lover og forskrifter som gjelder for båtvrak, samt hvem som har ansvaret. Informasjonen bygger på kunnskap og erfaring fra innhenting av båtvrak siste periode i samarbeid med båtgjenvinnere, kommuner, friluftsrådene, Statsforvalterne og Miljødirektoret.

Informasjonen er utarbeidet på vegne av prosjektet Båtvrak-Norge av Norscan Partner AS. Innspill og forslag til forbedringer i ordningene for båtvrak tas gjerne imot fra alle som har interesse for et rent hav og rene norske fjellvann.