Les mer

Hvilke giftstoffer finnes i båtvrak?

Nedenfor er en oversikt over noen kjemikalier som finnes i båtvrakene og er skadelige for naturen.

Båtskroget

 • Glassfiber
 • Styren
 • Metyl-etyl-keton-peroksid (MEKP)
 • Epoksyharpikser

Maling og lakk

 • Kobberforbindelser
 • Tinnforbindelser
 • Organotinforbindelser
Design Uten Navn (2)

Giftstoffer

 • Bly
 • Kvikksølv
 • PCB  (polyklorertebifenyler)
 • Asbest
 • Brannhemmende materialer
 • Metaller
 • Polysykliske aromatiske hydrokarboner (PAH)
 • Ftalater
Hvem Henter

Hvem henter og tar imot båtvrak?

Båter og båtvrak på inntil 49 ft og 3 tonn kan leveres på godkjente avfallsmottak. Vi samler inn plastbåter, trebåter, med /uten motor, kajakker, brett, etc. Våre samarbeidspartnere har nasjonal dekning og tilbyr gratis henting av båtvrakene.

Båtopphugging

Våre samarbeidspartnere

Båtvrak I Fjell
Båtvrak i fjellet

Fjellstyrene

Wrek 1
Båtvrak i fjorder

Lag og foreninger

Bli Partner
Innsamling og destruksjon av båtvrak

Båtopphuggere

Båtopphugging
Forurensingsmyndighet

Kommunene

Et viktig prosjekt for Norge!

Marin forsøpling og spredning av mikroplast er et raskt økende og svært alvorlig globalt miljøproblem. Plastavfall på avveier utgjør det største problemet, særlig fordi det brytes så langsomt ned. Prosjektet er basert på Miljødirektoratets forskrift og finansieringsordning for kasserte fritidsbåter. Les mer på sidene til Miljødirektoratet og regjeringen.

Regjeringen Love Logo Blue 4
Mdir Logo Hoved Rgb

Innsikt